012 Vandrarheimen
Transformasjon fra utleigerom til leiligheiter.
skisseprosjekt

privat
Voss, Voss herad