003 Myrkdalen
Prosjektet ynskjer å knyte det nyutvikla området til dei lokale ressursane.
Gjennom flora, geologi og kulturhistorie.

som studio hug, med Maria Helena K. Nerhus
Status: pågåande

Offentleg rom, torg
Myrdalen fjellandsby
Voss herad