006 Nessa
Renovasjon av våningshus på fruktgard fra 1950-tallet for ein liten familie.
som studio hug
Renovasjon våningshus
privat
Nessa, Hjelmeland
Status: pågåande
1.etasje
2.etasje