005 Mathall
Stolpekonstruksjon med eit tungt tak. Steinsøyler verner trevyrke frå flaum.
som studio hug
Skisseprosjekt
kommersielt bygg
privat
Voss, Voss herad